Teorie regionálního rozvoje

16.10.2012 14:19
Nejtypičtější formou spolupráce obcí jsou dobrovolné svazky obcí. Svazky obcí jsou označovány jako mikroregiony. Svazek obcí může vykonávat pouze činnosti v samostatné působnosti obcí – má ovšem široké spektrum možností (viz § 50 odst. 1 zákona o obcích). Svazek obcí může hrát velmi silnou...
14.12.2011 06:31
SOCIOLOGIE je jednou z mnoha vědních disciplín spadajících pod multioborový předmět regionalistiky. Zjednodušeně lze říci, že sociologie je věda o společnosti (z řečtiny societas znamená společnost, logos je věda). Sociologie se zabývá nesmírně širokou škálou vztahů, interakcemi...
24.09.2011 15:22
DEMOGRAFIE je slovo řeckého původu. Je to složenina dvou slov - démos, což je lid, a grafein, což je psát. Název demografie tedy napovídá, čím se tento vědní obor zabývá – popisem, resp. studiem lidu, či lépe řečeno populace (populus = lid). Demografie je tedy vědní obor, který se zabývá...
02.11.2010 18:17
Rozhodování ve veřejném sektoru vykazuje v porovnání se sektorem soukromým některé významné odlišnosti. Motivem činností soukromého sektoru je vytvářet zisk, maximalizovat obrat, plnit výrobní plán, uspokojovat potřeby vlastníků, apod., tzn. cílem soukromých aktivit je maximalizovat ekonomické...
11.10.2010 08:45
Neziskový sektor je jedním z klíčových aktérů regionálního rozvoje na všech územních úrovních. O neziskových organizacích lze obecně říci, že se jedná o organizovanou formu občanské společnosti. Neziskové organizace jsou zřizovány za účelem pokrytí potřeb občanů, které nejsou uspokojeny ani...

Kontakt

Asociace regionalistů z.s. e-Rozvoj.cz, s.r.o.,
č.p. 218
511 01 Ohrazenice
+420 737 291 735 info@rozvojobci.cz