Věcná a institucionální východiska

17.10.2012 17:26
Základním zdrojem informací jsou různá statistická zjišťování Českého statistického úřadu (ČSÚ) České republiky jako nejvýznamnějšího statistického subjektu u nás. Je tomu tak proto, že datové báze ČSÚ jsou rozsáhlejší a soubornější než datové báze jiných institucí. Další předností je to, že...
16.10.2012 11:22
Každé místo má své neopakovatelné kombinace určitých vlastností, které vytvářejí potenciály jeho přírodního, kulturního a ekonomického rozvoje. Využitelnost těchto potenciálů je závislá na smysluplné aktivitě obyvatel, poloze místa a na velikosti kapitálu, který je k dispozici. Kombinace těchto...
15.10.2012 17:52
Nástroje slouží jako prostředky k uskutečnění určité činnosti. Nástroj bývá svázán s určitou konkrétní technikou či s nějakým reálným technologickým či společenským postupem (nebo i procesem). Celkově můžeme rozlišit šest kategorií nástrojů rozvoje obcí. U jednotlivých kategorií jsou uvedeny...
12.10.2012 14:16
Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování situace sídla a jeho okolí a je podmíněn koncepčním a promyšleným přístupem k socioekonomickým jevům zde probíhajícím. Základními prvky působícími na možnosti rozvoje obce, ve smyslu aktivní snahy o uvedené zlepšování, jsou...
12.10.2012 13:27
Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce (jak již plyne z Ústavy České republiky), jež je složeno z členů zastupitelstva obce (zákon o obcích upravuje též práva a povinnosti členů zastupitelstva obce) a jako vrcholný orgán obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti...
28.11.2011 13:24
VEŘEJNÝ SEKTOR má v naší společnosti významnou a nezastupitelnou roli. Zatímco soukromé podniky vyvíjejí aktivity za účelem dosažení maximálních ekonomických efektů, tedy zisku, s jejichž pomocí uspokojují své vlastní potřeby, smyslem fungování organizací veřejného sektoru je především...
24.11.2011 22:44
SAMOSPRÁVA je veřejná správa vykonávaná jinou institucí než státem. Je relativně samostatná, nezávislá na státu. Relativnost samostatnosti však vyplývá ze skutečnosti, že stát vytváří pro samosprávu podmínky pro její fungování, takže její nezávislost z tohoto důvodu není...

Kontakt

Asociace regionalistů z.s. e-Rozvoj.cz, s.r.o.,
č.p. 218
511 01 Ohrazenice
+420 737 291 735 info@rozvojobci.cz