Financování a majetek

15.10.2012 21:48
Hlavními vzájemně provázanými problémy v oblasti majetkového hospodaření obcí jsou špatný stav obecního majetku, nedostatečná evidence majetku a z toho plynoucí nedostatečné využití majetku a nevyhovující struktura majetku. Majetková inspirace 1 Prvním inspirativním, ovšem jen...
14.10.2012 18:55
Majetková politika tvoří součást komplexu veřejných politik, byť, jak bude zřejmé z následujícího, poměrně specifickou, a do jisté míry ji lze považovat za rámec celkové ekonomické politiky obce, protože zahrnuje nejen statické pojetí majetkových složek, ale i finanční toky spojené s chodem obce...
12.10.2012 17:24
Majetek obcí se vyznačuje značnou různorodostí. Ve vlastnictví obcí se nachází věci od software či uměleckých děl, přes různé vybavení či stroje, k obrovské škále nemovitostí, kterými bývají nejen správní či bytové objekty, různá kulturní a sportovní zařízení, objekty a vedení technické a...
02.10.2012 18:47
Různorodé formy a systémy dotací (darů, podpor, grantů…) se ve světě vyskytují už mnoho století. V současné době v České republice dotace představují významný zdroj financí pro celou škálu subjektů ze všech možných sektorů (veřejný, soukromý i neziskový). Dotace jsou chápány jako nenávratně...
27.04.2012 08:46
Možnosti financování regionálního rozvoje z municipálních a regionálních rozpočtů.   Municipální rozpočet je důležitým nástrojem komunální a regionální politiky dané samosprávné jednotky (obce, města, mikroregionu). Slouží zejména k: - prosazování zájmů místního obyvatelstva -...
22.03.2012 13:45
Základní výčet a popis zdrojů financování regionálního rozvoje na obecní a mikroregionální úrovni v aktuálních podmínkách České republiky.   Vzhledem k tomu, že současný legislativní systém financování obcí (rozpočtové určení daní, neexistence obecních daní, apod.) nezajišťuje...

Kontakt

Asociace regionalistů z.s. e-Rozvoj.cz, s.r.o.,
č.p. 218
511 01 Ohrazenice
+420 737 291 735 info@rozvojobci.cz