Publikace

Publikace ke stažení zdarma Systematický a koncepční regionální management není v podmínkách municipalit České republiky stále ještě příliš uplatňován a realizován. U představitelů obcí převládají spíše rozhodovací aktivity k řešení akutních problémů nebo rozhodování ad hoc dle momentálních...

Kontakt

Asociace regionalistů z.s. e-Rozvoj.cz, s.r.o.,
č.p. 218
511 01 Ohrazenice
+420 737 291 735 info@rozvojobci.cz