Členství v AR

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem se může stát fyzická i právnická osoba, která má předpoklady podílet se na rozvoji činnosti spolku a souhlasí se stanovami AR.

Členství vzniká přijetím za členy spolku prezidiem AR. Prezidium AR přitom přihlíží k přínosu uchazeče o členství pro spolek.

Roční členský příspěvek: Kč 1.200,-- splatný k 31. 1. kalendářního roku (v první roce členství je členský příspěvek stanoven ve výši Kč 100,-- / měsíc od měsíce následujícího po rozhodnutí o přijetí za člena). Členské příspěvky daného roku se při ukončení členství v průběhu tohoto roku nevrací.

Členské příspěvky slouží výhradně k činnosti AR.

Přihláška k členství v Asociaci regionalistů z.s.

Kontakt

Asociace regionalistů z.s. e-Rozvoj.cz, s.r.o.,
č.p. 218
511 01 Ohrazenice
+420 737 291 735 info@rozvojobci.cz